חומר קריאה                        החומר של סת
                                        טבעה של המציאות הפיזית
                                        חלומות-דמי שד-טיפול בחלימה
                                        מושג האלוהות-הבריאה-שלושת המשיחים
                                        החושים הפנימיים    

                        סת מדבר: התקפות הניצחית של הנשמה (הוכתב ע"י סת)
                                        דרמות של חיים קודמים
                                        התנסות המוות
                                        מצבי "מוות" בחיים
                                        שאלות ותשובות

                        הטבע של המציאות האישית (הוכתב ע"י סת)
                                        מציאות ואמונות אישיות
                                        היצירה המתמדת של הגוף הפיזי
                                        איזה אתה? איזה עולם?
                                        הריכוז של אנרגיה, אמונות, ונקודת הכוח שבהווה

                        טבע הנפש: ביטויו האנושי (הוכתב ע"י סת)
                                        הנפש החולמת שלכם ערה
                                        אסוציאציה, רגשות, ומסגרת התייחסות שונה
                                        היקום והנפש
                                        

Find us on Facebook