רשימת ספרי סת


Book’s name:

שנה

תורגם

הוכתב ע"י סת

שם הספר

The Seth Material

1970

כן

לא

החומר של סת

Seth speaks: The Eternal validity of the Soul

1972

כן

כן

סת' מדבר: התקפות הניצחית של הנשמה

The Nature of Personal Reality

1974

כן

כן

הטבע של המציאות האישית

The “Unknown Reality” - Volume One

1977-9

לא

כן

המציאות “הבלתי נראית”- כרך א'

The “Unknown Reality” - Volume Two

1977-9

לא

כן

המציאות “הבלתי נראית”- כרך ב'

The Nature of Psyche: Its Human Expression

1979

כן

כן

טבע הנפש: ביטויו האנושי

The Individual and the Nature of Mass Events

1981

לא

כן

הפרט והטבע של מאורעות המוניים

Dreams, “Evolution” and Value Fulfillment – Volume One

1986

לא

כן

חלומות, "התפתחות" והגשמה ערכית – כרך א'

Dreams, “Evolution” and Value Fulfillment – Volume One

1986

לא

כן

חלומות, "התפתחות" והגשמה ערכית – כרך ב''הערה: הספרים בעברית הם בהוצאת 'מרקם